naar inhoud

Tegen eind 2020 187,7 km nieuw fietspad in de Kempen

INFOGRAFIEK Kempense fietspaddossiers 2012-2020.PNG

De 29 Kempense gemeenten engageerden zich om 20% CO2 op hun grondgebied te besparen tegen 2020. Mobiliteit is verantwoordelijk voor meer dan 20% van de CO2-uitstoot in onze regio. Het verduurzamen van de mobiliteit, bijvoorbeeld door het stimuleren van fietsverplaatsingen, is dan ook één van de belangrijke uitdagingen. Om deze uitdaging waar te maken, zijn investeringen in veilige en kwalitatieve fietsinfrastructuur essentieel. De 29 Kempense gemeenten werken met steun van de Vlaamse overheid en provincie Antwerpen in de periode 2012-2020 aan 177 fietspaddossiers. 111 dossiers gaan over de aanleg van nieuw fietspad, waarvan er 79 dossiers al zijn opgeleverd.

Dit resulteert tegen eind 2020 in de aanleg van 244,5 km (ver)nieuw(d) fietspad, waarvan 187,7 km nieuw fietspad is. Van die 187,7 km nieuw fietspad is (zie infografiek):

  • 81% vrijliggend, de rest is, al of niet verhoogd, aanliggend fietspad.
  • 52% eenrichting en 48% tweerichting fietspad.
  • Materiaal: 48% aangelegd in beton, 36% in asfalt, 15% met klinkers.
  • Eenrichtingsfietspad is meestal 1,75 meter breed, tweerichtingsfietspad is meestal 2,5 meter breed
  • 95% van de fietspaden wordt verlicht, waarvan 75% door de wegverlichting

Fietstunnels, -bruggen, -straten en fietsostrades

In 6 Kempense gemeenten zijn er in totaal 16 fietstunnels aanwezig. Tegen eind 2020 zal hier nog 1 fietstunnel bijkomen.

In de Kempen is er in 3 gemeenten telkens 1 fietsbrug aanwezig ter hoogte van kruispunten, rijwegen of spoorwegen.

Momenteel liggen er 6,69 km fietsstraten verspreid over 10 Kempische gemeenten. Tegen eind 2020 zal dit aangroeien tot 15,22 km.

Ook de fietsostrades zijn in opmars. Momenteel ligt er in de Kempen 41,67 km aan fietsostrades, verspreid over 8 gemeenten. Tegen eind 2020 zal dit aangroeien tot 61 km fietsostrades, verspreid over 12 gemeenten.

foto