naar inhoud

Veel belangstelling voor slotmoment Agro Energie Netwerk Noorderkempen

Slotmoment Agro Energie Netwerk_Kempen2020.JPG

Energiekosten kunnen zwaar oplopen bij land- en tuinbouwbedrijven. Een goed energiemanagement scheelt vaak een hele slok op de borrel. Windmolens, zonnepanelen, ledverlichting, … dragen ook bij tot het reduceren van CO2 door energiebesparing en het produceren van hernieuwbare energie. Heel wat boeren en tuinders gaan al bewust om met energie maar er is nog winst te boeken. Tijdens het slotevent van het project Agro Energie Netwerk Noorderkempen vertelden enkele land- en tuinbouwers hoe zij binnen dit project aan de slag gingen met energie op hun bedrijf. Ook de deelnemende gemeenten lichtten gisteren toe welke rol zij in dit klimaatverhaal verder kunnen vervullen.

Potenties op land- en tuinbouwbedrijven

De land- en tuinbouwsector legde de afgelopen decennia al een hele weg af in energiegebruik. Zware stookolie en consoorten maakten plaats voor aardgas en de introductie van biomassa als energiebron. Warmtekrachtkoppeling en de productie van groene energie is een feit.
En toch kunnen individuele bedrijven nog energiewinsten boeken zonder in te boeten op de kwaliteit van het productieproces en het comfort van dier, plant en mens. Dit impliceert vaak investeringen en die doe je niet zomaar. Daarom is het zinvol voor land- en bouwbedrijven om eerst hun status van het energiemanagement op het bedrijf in kaart te brengen. Dat kan door energie- en warmtescans.

Boeren met power, op weg naar een goed energiemanagement

Energiescans geven een objectief beeld van het energiebeheer op het bedrijf. Het rapport geeft aan welke mogelijkheden er zijn om de factuur te verlagen en een beter energiemanagement op poten te zetten.
Verander je van elektriciteitsleverancier, investeer je in energiebesparende maatregelen of ga je zelf energie produceren? Ludo Geens en Robbin Kenis weten er alles over. Niettegenstaande zij al heel wat jaren bezig zijn met energiebeheer op hun bedrijf lieten ze toch nog een scan uitvoeren.


Robbin Kenis, aardbeiteler uit Meer: “We deden er de laatste jaren alles aan om de energiekost zo laag mogelijk te houden door energieschermen en ledverlichting te installeren. We wilden nog een stapje verder gaan en bekijken of een warmtekrachtkoppeling voor ons interessant zou zijn. Dan kunnen we naast de elektriciteit ook de warmte en CO2 zelf nuttig inzetten. Een voorafgaande energiescan was daarom voor ons zeer zinvol.”

Ludo Geens, melkvee- en pluimveehouder uit Wortel: “De energiescan bevestigde mijn vermoeden dat we met een betere afstelling van de frequentieregelaars op de motoren die het meest draaien
heel wat energie konden besparen. Dus zelfs als je al heel wat investeringen gedaan hebt om energiezuiniger te werken levert een energiescan nog extra besparingsmogelijkheden op.”

Bij een warmtescan maakt een infraroodcamera een warmtebeeld van de stal en spoort op een eenvoudige manier warmteverliezen en koudebruggen op. Met enkele goedkope ingrepen kunnen vele euvels verholpen worden, een eenvoudige manier dus om energie te besparen en stookkosten te verminderen.
Jan Vorsselmans,

Jan Vorsselmans, pluimveehouder uit Loenhout: “In mijn kippenstal blijken de muren de grootste verliespost te zijn. Het dak is goed geïsoleerd. De rolpoort is twee centimeter dik en dat is blijkbaar nog net iets te dun om alle verliezen op te vangen. Met het resultaat van de warmtescan kan ik nu aan de slag om de warmteverliezen weg te werken.”


Inspanningen in woord en beeld

In dit filmpje (RURANT You-tube kanaal) wordt duidelijk welke inspanningen boeren en tuinders leveren op vlak van energie.

 

De 5 deelnemende gemeenten - Essen, Wuustwezel, Rijkevorsel, Hoogstraten en Merksplas - bespraken gisteren de leerpunten en acties voor het gemeentelijk beleid. Die worden samen met de aanvullingen vanuit de sector verwerkt in aanbevelingen. Dit biedt lokale overheden handvaten om in het kader van de klimaatdoelstellingen land- en tuinbouwers verder te ondersteunen in hun inspanningen richting duurzame energietechnieken en hernieuwbare energie.

AENN

Met het Agro Energie Netwerk Noorderkempen sloegen 5 gemeenten in de Antwerpse Kempen de handen in elkaar om samen met enkele kennisinstellingen boeren en tuinders te begeleiden en te coachen richting (nog) energiebewuster ondernemen. De voorbije 18 maanden organiseerden we zowel praktijkgerichte als verdiepende tot heel laagdrempelige acties om alle land- en tuinbouwers te bereiken en te betrekken. In samenwerking met de betrokken Intercommunales en onder leiding van RURANT.

foto