naar inhoud

EDF Luminus bouwt drie nieuwe windturbines op het bedrijventerrein in Geel en Laakdal

Windturbine MBS Kempen2020.jpg
EDF Luminus is gestart met de bouw van drie nieuwe windturbines op het bedrijventerrein in Geel-Laakdal.

Een positief gebaar voor het milieu   

De drie nieuwe windturbines met elk een hoogte van 150 meter worden gebouwd ter hoogte van het industriegebied aan de Eindhoutseheide op het grondgebied van Geel en Laakdal. Ze hebben elk een vermogen van 2,2 MW en zullen samen jaarlijks 12.000.000 kWh groene energie produceren, wat overeenstemt met het jaarlijkse verbruik van 9.000 gezinnen. De lokaal geproduceerde groene energie wordt afgenomen door de mechanisch-biologische scheidingsinstallatie van IOK Afvalbeheer. Dankzij de groene energie vermijden zij zo 2.497,2 ton CO2-uitstoot.

Mogelijkheid tot participatie voor burgers en verenigingen

Burgers en verenigingen zullen de mogelijkheid krijgen om te participeren in de uitbating van de drie windturbines in Geel en Laakdal via de cvba EDF Luminus Wind Together. Deze coöperatieve werd door EDF Luminus opgericht om burgers te betrekken bij de ontwikkeling en uitbating van haar windenergieprojecten. Coöperant worden kan nu al via www.windtogether.be.

Schepenen Bart Julliams, stad Geel en Frank Sels, gemeente Laakdal: “Ook Laakdal en Geel engageerden zich om tegen 2020 20% CO2-uitstoot op hun grondgebied te besparen. Inzetten op hernieuwbare windenergie is belangrijk om de CO2-uitstoot te reduceren. Dankzij dit project krijgen onze inwoners de kans om mee te investeren in hernieuwbare energie. Een win-win situatie voor zowel onze burgers als het milieu.‘’

 

foto