naar inhoud

Samenhof, het groene dorpsplein van Zammel

Volkstuintjes_Copyright Kenan Kitchen_Kempen2020.PNG

Na Volkstuin Brukel in het centrum, achter veiligheidshuis Ter Stokt, gaat dit voorjaar in Zammel het tweede volkstuinen-project van start. Erica Baeck uit Zammel broeide al enkele jaren op het idee om in haar buurt volkstuinen aan te leggen. Zij kon uiteindelijk een aantal lokale verenigingen, de kerkfabriek en de basisschool warm maken voor een voorstel waar iedereen achter stond: volkstuintjes aanleggen op het oude voetbalterrein van KFC Zammel.

Bij het stadsbestuur trapte zij met dat idee open deuren in. Door middel van volkstuintjes wil het stadsbestuur het duurzaam buurtleven versterken. De evolutie van meer appartementen en bebouwing in de dorpscentra betekent dat een eigen tuintje ook in de deeldorpen niet meer vanzelfsprekend is. Het is de bedoeling om mensen zonder tuin in contact te brengen met de natuur, tuinders kennis te laten maken met eigen gekweekte groenten en het sociale contact te bevorderen. Bovendien kleurt Samenhof Zammel het verlaten voetbalterrein op een kwaliteitsvolle manier groen in en wordt zo verloedering tegengegaan. 

Groene voorbeeldfunctie 

Samenhof Zammel zal ook als voorbeeld dienst doen voor ecologisch tuinieren en duurzaam groenbeheer. Het wordt een letterlijke 'proeftuin' om te experimenteren hoe ecologie en moestuinieren hand in hand kunnen gaan. Ook buurtbewoners die niet rechtstreeks betrokken zijn en stadsdiensten kunnen hieruit leren. VELT vzw, de Vereniging voor Ecologisch Leven en Tuinieren, begeleidt het project om de toepassing van ecologische principes mee vorm te geven. 

Samenwerking voor breed draagvlak 

Dankzij een goede samenwerking met stedelijke basisschool De Bollenboom, de Goede Plek, de Biebond Zammel, de landelijke Gilde Zammel en de kerkfabriek St.-Laurentius (eigenaar van het terrein) is er een stevig draagvlak voor dit project. Samenhof Zammel krijgt de steun van de Vlaamse Landmaatschappij die 75% van de kosten draagt. De rest van de kosten en de materiële ondersteuning neemt het stadsbestuur op zich. 

Meer info? 

Dienst wonen en leefomgeving, 014 56 62 50, grondgebondenzaken@geel.be, samenhof@outlook.be 

 

Foto © Kenan Kitchen

 

foto