naar inhoud

Herenthout ver’LED’ haar openbare verlichting

2018_BouwelseSteenwegLED-225x300.jpg

Gemeente Herenthout besliste om voor de openbare verlichting stelselmatig over te schakelen naar led-verlichting op het ganse grondgebied. De combinatie van het milieuvriendelijke aspect, duurzaamheid en veiligheid lagen aan de basis van deze keuze voor leds. Dit totale project zal gespreid worden over minstens 10 jaar. Voor 2018 werd hiervoor een budget van 25.000 € voorzien. In samenspraak met Eandis heeft de gemeente de eerste straten die voorzien waren in 2018 reeds omgebouwd. De vernieuwingsoperatie zal op termijn een fikse besparing in de elektriciteitsfactuur van onze gemeente opleveren.

Kempen 2020

Deze vernieuwing past in de wens van het gemeentebestuur om rationeel met energie om te gaan bij de gemeentelijke activiteiten. Herenthout heeft ook het burgemeestersconvenant ondertekend waarbij gemeenten en steden zich groeperen om tegen 2020 de nodige inspanningen te leveren op vlak van milieu en energie. Er zal onder meer op deze manier jaarlijks minstens 1000 kg CO2 minder uitgestoten worden.

Eerste stappen zijn gezet

Herenthout telt momenteel meer dan 1500 lampen voor de openbare verlichting. De eerste stappen om het verbruik van die verlichting te verminderen werden reeds gezet. Zo’n kleine 8% van het Herenthoutse lampenpark bestaat reeds uit led, voornamelijk de nieuwe installaties. Daarnaast wordt ongeveer 45% van de verlichting ’s nachts gedoofd.

Deze straten zijn reeds uitgerust met de nieuwe led-technologie:

  • Bouwelse Steenweg
  • Griefjes
  • Kastanjelaan
  • Moerbroek
  • Pauwelstraat
  • Verbistlaan

Maar Herenthout wil nog verder gaan. De ambitie is dat het Herenthoutse openbare verlichtingspark binnen tien jaar overal van led-technologie is voorzien. In samenspraak met Eandis worden jaarlijks bijkomende straten geselecteerd die ledverlichting krijgen.

Overschakeling

Het overschakelen van klassieke naar ledverlichting verloopt vrij simpel. Met een hoogtewerker rijdt Eandis naar de verlichtingspaal en vervangt de bestaande armatuur door een led-armatuur. Er zal dus weinig hinder zijn voor de bewoners van de betrokken straten.

Ann Willems (schepen van openbare werken en patrimonium): “Openbare verlichting speelt een belangrijke rol voor de veiligheid, leefbaarheid en aantrekkelijkheid van elke publieke ruimte. Ze neemt ook een groot deel van het elektriciteitsverbruik van onze gemeente voor haar rekening. Door de beslissing om over te schakelen op led voor de openbare verlichting, legde Herenthout een belangrijke keuze vast voor een termijn van minstens tien jaar. De combinatie van het milieuvriendelijke aspect, duurzaamheid en veiligheid lagen aan de basis van onze keuze voor leds. Deze eerste realisatie van dit plan is recent uitgevoerd en de vernieuwingsoperatie zal op termijn een fikse besparing in de elektriciteitsfactuur van onze gemeente opleveren.” 

854 000 straatlampen

Openbare verlichting op gemeentewegen, en dus niet langs snel- of gewestwegen, is de verantwoordelijkheid van de steden en gemeenten. 229 steden en gemeenten in Vlaanderen, goed voor 854 000 lichtpunten, dragen die zorg over aan Eandis dat instaat voor het ontwerp, de aanleg en het onderhoud van die openbare verlichting.

Dankzij een efficiënt onderhoudsprogramma en een snelle opvolging bij defecten, baat Eandis een van de meest uitgebouwde en best onderhouden verlichtingsinfrastructuren in Europa uit. Alle bewoners dragen daar ook toe bij, door de melding van defecten op de website (www.eandis.be > Straatlampen) of via het telefoonnummer 0800 6 35 35 dat dag en nacht beschikbaar is.

foto