naar inhoud

Kempen2020 wordt...Kempen2030!

KEMPEN-TEASER7-FOTO.jpg

Op 11 oktober is het zo ver… dan geven we officieel het startschot voor Kempen2030. Die dag verzamelen de 29 Kempense gemeenten om het (ver)nieuw(d)e engagement aan te gaan. 40% CO2 besparen tegen 2030 en inzetten op klimaatadaptatie. Dat is de doelstelling die de lokale besturen samen met partners, burgers, bedrijven en organisaties moeten nastreven als tussenstap om tegen 2050 klimaatneutraal te zijn.

Volg onze Facebookpagina Kempen2030 om op de hoogte te blijven van al het klimaatnieuws uit onze regio! 

foto