naar inhoud

VITO

VITO_logo_CMYK_halo (jpg)

De crisis heeft pijnlijk duidelijk gemaakt dat onze financieel-economische systemen aan herbronning toe zijn. En ook op andere vlakken wringt het schoentje. De klimaatcrisis, bevolkingscrisis, voedselcrisis, watercrisis, … agenderen zichzelf dagelijks. We moeten onze systemen dus fundamenteel hertekenen, meer dan ooit geïnspireerd door duurzaamheid. Met haar onderzoeksprogramma’s bouwt VITO mee aan wetenschappelijk verantwoorde oplossingen voor een wereld in verandering.

Door het klimaat- en milieuvraagstuk ontstaat wereldwijd een sterke behoefte aan innovatie op het gebied van energieproductie, -distributie en -transport. VITO knoopt hierbij aan en zet in op slimme energiesystemen, die inspelen op de variabele opwekking van hernieuwbare energie.

Vanuit organisaties, regio’s, bedrijven, steden en gemeenten, … ontstaan er tal van initiatieven die willen ingrijpen op het ander luik van de ‘trias energetica’: het beperken van energiegebruik en gerelateerde emissies. Het IOK initiatief slaagt erin vele stakeholders van de Kempen achter dit idee te scharen en reële engagementen te nemen. Als vanzelfsprekend willen we als VITO mee de kar trekken, vanuit onze missie, ambities en ligging. Enerzijds ondersteunen we de initiatiefnemers en zij die zich engageren, door onze wetenschappelijke kennis te delen, anderzijds werken we ook binnen de organisatie zelf stevig verder om het goede voorbeeld te geven. Het grootschalig initiatief rond geothermie op onze Balmatt-site moet daar het vlaggeschip van worden.

Meer info:

www.vito.be

 

foto