naar inhoud

Eandis

Eandis-logo (jpg)

In het dichtbevolkte en sterk geürbaniseerde Vlaanderen situeert de meerderheid van de bevolking, de industriële bedrijvigheid en het transport zich in en rond de steden. Lokale besturen vormen daardoor een stevig en noodzakelijk fundament om een op maat gesneden beleid uit te bouwen, ook op vlak van energie. Hun rol in het behalen van de klimaatdoelstellingen mag dan ook niet onderschat worden. Niet toevallig groeit het aantal organisaties zoals het burgemeestersconvenant waarin steden en gemeenten zich groeperen voor het uitwisselen van kennis, best practices en overkoepelend onderzoek.

Eandis, die de distributie van energie verzorgt in 234 Vlaamse steden en gemeenten, ervaart elke dag dat de visie van de lokale besturen op de vele facetten van het energielandschap continu evolueert. We komen de lokale besturen daarin tegemoet door een reeks producten en diensten aan te bieden die zowel de kerntaken van het distributienetbeheer omvatten als sterk innovatieve toepassingen mogelijk maken.

Om het lokale energiebeleid vorm te geven, staan de lokale besturen dus nooit alleen. Eandis geeft raad, ondersteunt, coördineert en voert uit. Door de waaier aan activiteiten die Eandis ontplooit, kunnen we samen de grote uitdagingen en vooral ongekende mogelijkheden van het toekomstige energielandschap met vertrouwen aanpakken.

Eandis biedt op vandaag een breed aanbod aan producten en diensten ter ondersteuning van de lokale besturen voor elk van de stappen die zij dienen te doorlopen binnen het Burgemeestersconvenant:

Nulmeting

 • Participatie aan de globale nulmetingen van lokale besturen via het project van de Vlaamse Overheid, Departement Leefmilieu Natuur en Energie i.s.m. Vito, Eandis et al.
 • Aanlevering van bijkomende nulmetingen van het louter gemeentelijk patrimonium rechtstreeks aan de gemeenten:
  • Gebouwen (elektriciteit en aardgas)
  • Openbare Verlichting
  • Vloot (indien bijgehouden via Eandis Energieboekhouding)
  • Percentage groene stroom
 • Actieplannen voor het patrimonium van lokale besturen:
  • Energiezorgplan voor gebouwen
  • Masterplan openbare verlichting
  • Quickscan vloot
  • Cabinezorgplan

Uitvoering

 • Uitvoering van de actieplannen via de dienst Energiediensten voor Lokale Besturen
 • Uitvoering van allerhande energetische en ecologische ingrepen via de globale producten en diensten van Eandis

Monitoring

 • Comeet/EMS: energieboekhouding voor het louter gemeentelijk patrimonium
  • Gebouwen (elektriciteit en aardgas)
  • Openbare Verlichting
  • Vloot
 • Via de jaarlijkse opvolgmeting van de Vlaamse Regering, met participatie van Eandis

Meer info?

Eandis levert en ontwikkelt  nog heel wat meer producten en diensten, hiervoor kunt u terecht op de website www.eandis.be of in het producten en diensten aanbod voor lokale besturen, te bekomen via Energiediensten@eandis.be

foto