naar inhoud

Uitstoot in cijfers

Nulmeting Geel (jpg) Nulmeting Kempen (jpg)

In Geel is de verdeling van de CO2-uitstoot ongeveer hetzelfde als het Kempens gemiddelde. De landbouw neemt minder uitstoot voor zijn rekening. Mobiliteit en de tertiaire sector zijn dan weer wat groter dan gemiddeld. De vele drukke gewestwegen in Geel doen het aandeel van mobiliteit sterk toenemen. Het grote aandeel in de tertiaire sector kan verklaard worden door de grote aanwezigheid van winkels, scholen, ziekenhuis, ...

 

Opmerking:

De CO2-nulmeting werd opgemaakt door VITO in opdracht van de Vlaamse Overheid. Het betreft gegevens van 2011. De uitstoot van autosnelwegen, ETS-bedrijven en niet-energiegebonden uitstoot van landbouw werden in deze grafieken niet meegenomen. Voor meer informatie en de volledige nulmetingen kan u terecht op deze website.

foto