naar inhoud

Uitstoot in cijfers

Nulmeting Herenthout (jpg) Nulmeting Kempen (jpg)

De industrie is in Herenthout de grootste uitstoter van CO2. Huishoudens en de tertiaire sector hebben een kleiner aandeel dan gemiddeld in de Kempen.

 

Opmerking:

De CO2-nulmeting werd opgemaakt door VITO in opdracht van de Vlaamse Overheid. Het betreft gegevens van 2011. De uitstoot van autosnelwegen, ETS-bedrijven en niet-energiegebonden uitstoot van landbouw werden in deze grafieken niet meegenomen. Voor meer informatie en de volledige nulmetingen kan u terecht op deze website.

foto