naar inhoud

Uitstoot in cijfers

Nulmeting Laakdal (jpg) Nulmeting Kempen (jpg)

Meer dan de helft van de CO2-uitstoot in Laakdal is afkomstig van de huishoudens. Ook mobiliteit neemt een grote hap. Landbouw en vooral industrie zijn veel kleinere sectoren op vlak van CO2-uitstoot dan gemiddeld in de Kempen.

 

Opmerking:

De CO2-nulmeting werd opgemaakt door VITO in opdracht van de Vlaamse Overheid. Het betreft gegevens van 2011. De uitstoot van autosnelwegen, ETS-bedrijven en niet-energiegebonden uitstoot van landbouw werden in deze grafieken niet meegenomen. Voor meer informatie en de volledige nulmetingen kan u terecht op deze website.

foto