naar inhoud

Uitstoot in cijfers

Nulmeting Meerhout (jpg) Nulmeting Kempen (jpg)

Voornamelijk de huishoudens en de tertiaire sector nemen in Meerhout een groter aandeel in de CO2-uitstoot dan gemiddeld in de Kempen. De industrie is veel kleiner dan wat we in de rest van de Kempen zien.

 

Opmerking:

De CO2-nulmeting werd opgemaakt door VITO in opdracht van de Vlaamse Overheid. Het betreft gegevens van 2011. De uitstoot van autosnelwegen, ETS-bedrijven en niet-energiegebonden uitstoot van landbouw werden in deze grafieken niet meegenomen. Voor meer informatie en de volledige nulmetingen kan u terecht op deze website.

foto