naar inhoud

Uitstoot in cijfers

Nulmeting Merksplas (jpg) Nulmeting Kempen (jpg)

In Merksplas is de zeer grote impact van landbouw op de CO2-uitstoot opvallend. De grote aanwezigheid van glastuinbouw is hier niet vreemd aan. Alle andere sectoren hebben een veel kleinere impact. De CO2-uitstoot van industrie is zelfs bijna onbestaande in Merksplas.

 

Opmerking:

De CO2-nulmeting werd opgemaakt door VITO in opdracht van de Vlaamse Overheid. Het betreft gegevens van 2011. De uitstoot van autosnelwegen, ETS-bedrijven en niet-energiegebonden uitstoot van landbouw werden in deze grafieken niet meegenomen. Voor meer informatie en de volledige nulmetingen kan u terecht op deze website.

foto