naar inhoud

Uitstoot in cijfers

Nulmeting Mol (jpg) Nulmeting Kempen (jpg)

Het aandeel van de tertiaire sector is dubbel zo groot in Mol t.o.v. gemiddeld in de Kempen. Landbouw en industrie scoren lager dan gemiddeld. Het aandeel van de huishoudens en mobiliteit ligt in de buurt van het aandeel in een gemiddelde Kempense gemeente.

 

Opmerking:

De CO2-nulmeting werd opgemaakt door VITO in opdracht van de Vlaamse Overheid. Het betreft gegevens van 2011. De uitstoot van autosnelwegen, ETS-bedrijven en niet-energiegebonden uitstoot van landbouw werden in deze grafieken niet meegenomen. Voor meer informatie en de volledige nulmetingen kan u terecht op deze website.

foto