naar inhoud

Uitstoot in cijfers

Nulmeting Oud-Turnhout (jpg) Nulmeting Kempen (jpg)

Bijna de helft van de CO2-uitstoot in Oud-Turnhout is afkomstig van de huishoudens. Ook mobiliteit en landbouw nemen een grote hap. Vooral industrie is een veel kleinere sector op vlak van CO2-uitstoot dan gemiddeld in de Kempen, wat niet onverwacht is gezien de kleine aanwezigheid van industrie in de gemeente.

 

Opmerking:

De CO2-nulmeting werd opgemaakt door VITO in opdracht van de Vlaamse Overheid. Het betreft gegevens van 2011. De uitstoot van autosnelwegen, ETS-bedrijven en niet-energiegebonden uitstoot van landbouw werden in deze grafieken niet meegenomen. Voor meer informatie en de volledige nulmetingen kan u terecht op deze website.

foto