naar inhoud

EVA, elektrische voertuigen in actie

eva (jpg)

Elektrische Voertuigen in Actie, kortweg EVA, is een initiatief van publieke en private partners om elektrisch rijden te stimuleren. Samen ontwikkelen ze de grootste ‘proeftuin’ voor elektrisch rijden in Vlaanderen. EVA zal de uitdagingen rond elektrisch rijden in Vlaanderen onderzoeken en aanpakken. Het is een open platform: onderzoekers, ondernemers en overheden in Vlaanderen vinden er ondersteuning voor hun innoverende initiatieven. Eandis is één van de partners in het project.

Eandis wenst, als grootste netbedrijf in Vlaanderen, proactief de impact van het opladen van elektrische voertuigen op elektriciteitsnetten te bestuderen. Bovendien wil Eandis, als platformverantwoordelijke van EVA, zo mee ondersteuning bieden aan steden en gemeenten bij de realisatie van hun klimaatdoelstellingen.

Enerzijds participeert Eandis via de installatie van oplaadeilanden. Dit unieke concept kadert binnen de studie van Eandis omtrent een actief en slim beheer van de elektriciteitsnetten.

Daarnaast stelt Eandis een aantal elektrische wagens ter beschikking van steden en gemeenten. Het doel daarvan is tweeërlei. Enerzijds wil het project steden en gemeenten laten kennismaken met elektrische mobiliteit. Anderzijds vormen deze uitleenbeurten onderdeel van een wetenschappelijk onderzoek naar het rij- en verbruiksgedrag.

Meer informatie over dit project kan je vinden via www.elektrischevoertuigeninactie.be

foto