naar inhoud

Herenthout als goede voorbeeld

Herenthout (jpg)

 Door zelf het goede voorbeeld te geven met betrekking tot het patrimonium, kunnen we onze burgers gemakkelijker overtuigen om ook energiebesparende maatregelen te treffen. De gemeente kan niet enkel een voorbeeld zijn voor haar burgers, maar dankzij haar ervaring, haar kennis doorgeven.

Het gemeentebestuur had in het verleden al aandacht voor energiebesparing en de CO2-uitstoot door fotovoltaïsche panelen te plaatsen op het GOC Ter Voncke en zonnepanelen en warmwaterboiler in de sporthal. Enkele voorbeelden van acties waarbij energiebesparende maatregelen zullen worden toegepast in de toekomst, zijn: de herinrichting van de Site Serneels, herinrichting van de sportinfrastructuur en het oprichten van het nieuwe sportgebouw en de herinrichting van de gemeenteschool.

Herenthout heeft zich bovendien geëngageerd om de gemeentediensten klimaatneutraal te maken tegen 2020 door zich in te schrijven in de actie ‘Klimaatneutrale Organisatie 2020’ van de Provincie Antwerpen. Meer informatie vind je hier.

foto