naar inhoud

Laakdal als goede voorbeeld

Laakdal (jpg)

Om de klimaatverandering tegen te gaan, is nu actie nodig! Gemeente Laakdal geeft het goede voorbeeld en doet inspanningen om de CO2-uitstoot van haar gemeentelijke diensten te verlagen en hernieuwbare energie efficiënt in te zetten.

Jaarlijks zal er minstens één gemeentelijk gebouw onderworpen worden aan een energieaudit en op basis van de resultaten energiezuiniger gemaakt worden. Daarnaast engageert het gemeentebestuur zich om bij nieuwbouw en renovatie te streven naar een zo laag mogelijk energieverbruik. De openbare verlichting zal gescreend worden op energiezuinigheid en we blijven gebruik maken van 100% groene stroom binnen de eigen gemeentelijke werking. Het gemeentelijk wagenpark wordt geleidelijk aan verduurzaamd en ook het personeel wordt verder gestimuleerd om met de fiets te komen werken. Nieuwe bestekken van de aankoopdienst zullen bovendien altijd eerst onderworpen worden aan een duurzaamheidstoets en gescreend worden op energieverbruik, milieuverantwoord productgebruik, beperken van afval,…. Ook naar de scholen toe organiseren we sensibilisatieacties rond o.a. duurzame voeding (Biokids) en energie (Klimaatscholen) en bieden we gratis milieulessen aan.

Laakdal heeft zich bovendien geëngageerd om de gemeentediensten klimaatneutraal te maken tegen 2020 door zich in te schrijven in de actie ‘Klimaatneutrale Organisatie 2020’ van de Provincie Antwerpen.  Meer informatie vind je hier.

foto