naar inhoud

Oud-Turnhout als goede voorbeeld

Oud-Turnhout (jpg)

In het verleden hebben we als bestuur reeds stappen in de goede richting gezet. Zo is het energieverbruik van onze Basisschool Salto drastisch verlaagd door deelname aan Klimaatschool en door het uitvoeren van enkele grote energiebesparende investeringen zoals het plaatsen van PV-panelen en isolerende beglazing.

Verder wordt het personeel voortdurend gesensibiliseerd om zuinig om te gaan met energie. Hieraan wordt in zekere mate ook gevolg gegeven, wat zichtbaar is in de energiefactuur. Sinds een drietal jaar zijn er nog extra PV-panelen geplaatst op het gebouw van de werkplaats.

Met het engagement om te werken aan een klimaatneutrale organisatie wil het bestuur een voorbeeld zijn voor de bevolking. We staan voor een grote uitdaging die niet mag gezien worden als een bedreiging. We krijgen de kans om een bijdrage te leveren om de klimaatsveranderingen een halt toe te roepen.

Oud-Turnhout heeft zich bovendien geëngageerd om de gemeentediensten klimaatneutraal te maken tegen 2020 door zich in te schrijven in de actie ‘Klimaatneutrale Organisatie 2020’ van de Provincie Antwerpen. Meer informatie vind je hier.

foto