naar inhoud

Kapellestraat wordt fietsstraat!

Fietsstraat%20begin.jpg

Om de verkeersveiligheid en de leefbaarheid in de schoolomgeving te optimaliseren, wordt de Kapellestraat omgevormd tot fietsstraat. Het studiebureau Antea Group en rioolbeheerder Pidpa assisteerden de gemeente Laakdal bij de opmaak van het plan.Sinds maart 2015 zijn de nutsmaatschappijen ijverig bezig geweest in de Kapellestraat. Deze werken zijn ondertussen afgerond zodat de aannemer half augustus kon starten met de werken om de straat om te vormen tot een veilige fietsstraat. Tijdens de infovergadering werden alle belanghebbenden over de werkzaamheden geïnformeerd.

Welke werken worden uitgevoerd?

 • Vernieuwing kruispunt Pastorijstraat
 • Rioleringswerken
 • Fijnfrezen van de betonnen wegverharding
 • Vernieuwing schoolomgeving
 • Nieuwe pleinverharding ter hoogte van de school
 • Realiseren nieuwe verkeerspoorten
 • Vernieuwing bermverhardingen
 • Vernieuwing rioolaansluitingen
 • Vernieuwing lineaire elementen- boordstenen- goten - trottoirkolken

Timing

De timing is onder voorbehoud en hiervan kan afgeweken worden als de omstandigheden dit vereisen. De werken gebeuren in 2 fasen:

 1. De eerste fase loopt van 10 augustus tot en met 10 oktober.
 2. De tweede fase loopt van 5 oktober tot en met 12 december.

Van 24 augustus tot en met 25 september wordt het kruispunt Kapellestraat vernieuwd. Tijdens de overlappende week van 5 tot 10 oktober zullen de werken in de ganse Kapellestraat plaatsvinden.

Hinder tijdens de werken

De werken in de Kapellestraat zullen de komende maanden mogelijk hinder veroorzaken. Tijdens fase 1 en 2 wordt het doorgaand verkeer omgeleid. Het plaatselijk verkeer blijft dus wel mogelijk. Enkel tijdens de werken op het kruispunt wordt het kruispunt volledig afgesloten. Tijdens de werken zullen de buitenschoolse kinderopvang, basisschool De Wissel en de plaatselijke middenstand steeds bereikbaar blijven. Wel kan er tijdelijk een verminderde parkeercapaciteit zijn. We willen u daarom ook begrip vragen voor deze tijdelijke situatie.

Omleiding

Tijdens de werken zal het doorgaand verkeer omgeleid worden via Diestsebaan – Veerledorp – Pastorijstraat.

Meer info: Dienst Mobiliteit, Kerkstraat 21, 2430 Laakdal, tel. 013 35 90 10, mobiliteit@laakdal.be

 

 

foto