naar inhoud

Energie-investeringen in de gemeentescholen

2015_DHK_maart_Wout_Baert_7_zonnepanelen.jpg

Gemeente Laakdal gaat de uitdaging aan om tegen 2020 20 % minder CO2 uit te stoten over haar ganse grondgebied. Om dit te bereiken willen we zelf ook het goede voorbeeld geven door de uitstoot van onze eigen organisatie drastisch te verminderen. De afgelopen jaren werden al heel wat energiebesparende maatregelen genomen in de beide gemeentescholen. We zetten ze even op een rijtje:

  • De daken werden grondig geïsoleerd.
  • De stookinstallatie werd gerenoveerd en de regeling van de verwarmingsinstallatie werd beter afgesteld (school De Schans).
  • Een elektrische boiler in de kleedkamer die niet gebruikt werd, werd verwijderd. Een andere elektrische boiler werd vervangen door een energiezuiniger model (school De Schans).
  • Ventilators in de kleedkamers die continu de lucht verversten en zo onnodig veel energie verbruikten, werden afgesloten.
  • De toiletten werden voorzien van een automatisch spoelsysteem en aangesloten op regenwater.
  • De verlichting in de gangen, de toiletten en de kleedkamers werd voorzien van bewegingsdetectie (school De Schans).
  • Radiatorfolie achter de verwarming reflecteert de warmte zodat deze minder verloren gaat via de muur (school Eindhout).
  • De zonnepanelen op de daken van beide scholen wekken samen jaarlijks maar liefst 60.000 kWh groene stroom op. Dat is evenveel elektriciteit als 17 gezinnen op een heel jaar verbruiken
  • Momenteel wordt er nog een energieaudit in de gemeentelijke basisschool in Eindhout uitgevoerd. Op basis daarvan zullen nog een aantal energiebesparende maatregelen genomen worden die de uitstoot van broeikasgassen drastisch zullen verlagen.
foto