naar inhoud

Stadbestuur koopt voertuigen op aardgas aan

CNG.gif
Het Geelse stadsbestuur heeft drie voertuigen op samengeperst aardgas (CNG) aangekocht. De levering is voorzien voor volgend jaar. Eandis heeft zich bereid verklaard om gratis een vulstation te plaatsen aan de stedelijke werkplaats. Met de aankoop hoopt Geel een voorbeeld te stellen naar duurzame mobiliteit en zo onrechtstreeks de komst van CNG-tankstations in de onmiddellijke omgeving te stimuleren.

Geel neemt drie nieuwe bedrijfsvoertuigen op aardgas in gebruik, een primeur voor de regio. Het betreft drie bestelwagens ter ondersteuning van de stedelijke werkplaats. Via de nieuwe voertuigen zet het stadsbestuur een belangrijke stap naar een duurzaam wagenpark.

 CNG is geen LPG

Drie voertuigen uit het wagenpark van de stad Geel waren dringend aan vervanging toe. Het stadsbestuur vroeg Eandis om de mogelijkheden van aardgasvoertuigen te onderzoeken. Zo’n voertuigen rijden op ‘CNG’, wat staat voor ‘Compressed Natural Gas’ of samengeperst aardgas. CNG is iets anders dan LPG, dat een minder milieuvriendelijk restproduct is uit de bewerking van aardolie.

 De studie van Eandis wist de stad Geel te overtuigen van de ecologische en financiële voordelen van CNG. Zo is er 95% minder uitstoot van fijn stof en 50% minder stikstofoxiden (NOx) dan bij benzine. Bovendien is tanken 40 tot 50% goedkoper en is de aankoopprijs van de voertuigen vergelijkbaar met die van een klassiek voertuig. Met een volle gastank hebben de CNG-wagens een voldoende grote actieradius.

 Voorbeeldfunctie

Voor het enige nadeel - het beperkte aantal tankstations - bood Eandis een oplossing. Voor steden en gemeenten die CNG-voertuigen aanschaffen, wordt een klein CNG-vulstation gebouwd. Het gaat om een zogeheten ‘slowfill’-station, aangesloten op het gewone aardgasnet. Daarmee kan een voertuig op vier uur tijd worden volgetankt. De bouw van de vulstations wordt ondersteund door Eandis en gratis geplaatst bij aankoop vanaf twee voertuigen. Met de aankoop hoopt de stad de bouw van CNG-tankstations in de onmiddellijke omgeving te stimuleren.

 Meer info: infocel technische dienst, 014 56 62 50, infocel@geel.be

foto