naar inhoud

Politie houdt extra verkeerstoezicht in de buurt van scholen

Zone30_Kempen2020.png
Het einde van de grote vakantie is in zicht. Vanaf maandag 1 september trekken binnen onze zone weer duizenden kinderen en jongeren naar de scholen. Net als de voorgaande jaren houdt de politie tijdens de eerste schoolweken extra verkeerstoezicht in de schoolbuurten, langs grote invalswegen en op drukke kruispunten in de zone.

Aandachtspunten

Een veilige schoolomgeving is niet alleen een zaak van de politie. De inspanning en aandacht van (groot)ouders, kinderen, jongeren en de scholen is hierbij ook onontbeerlijk. De aandachtspunten bij dit toezicht zijn te snel rijden, correct parkeren, gordeldracht, het juist gebruik van kinderzitjes en het rijgedrag van fietsers.

 Veilige schoolomgeving

Dit toezicht kadert in de actie ‘Veilige schoolomgeving’. Traditioneel is het de eerste week drukker dan anders aan de schoolpoorten. Door extra politiemensen in te zetten voor verkeerstoezicht, wil de politiezone de verkeersveiligheid van de schoolgaande kinderen verhogen. Want na de lange vakantieperiode zijn kinderen, jongeren en ouders vaak wat minder waakzaam in het verkeer. In het begin van de actie zal de politie vooral preventief aanwezig zijn en de weggebruikers aanspreken op hun verkeersgedrag. Of men nu te voet, met de (brom)fiets of de auto is, iedere weggebruiker heeft een plaats op de rijbaan en heeft rechten maar ook plichten. Vanaf de tweede week wordt er ook repressief opgetreden en krijgen overtreders een bekeuring.

 
foto