naar inhoud

Doelenstraat krijgt zuinige LED-verlichting

DSCN1907 Izegem_Infrax_Kempen2020.JPG

De Doelenstraat in hartje Geel is de eerste straat die kan genieten van LED-verlichting. Zeven verouderde en milieuonvriendelijke hoge druk natriumlampen werden vervangen door evenveel armaturen met LED-verlichting. Hierdoor daalde het vermogen met maar liefst 1 305 W. Het project is een eerste stap in de uitvoering van een masterplan voor de Geelse openbare verlichting.

In het kader van dit masterplan werd een selectie gemaakt van de meest inefficiënte verlichtingstoestellen. Dit leverde een lijst van ruim tweehonderd te vervangen toestellen op. Op vraag van het stadsbestuur vervangt Eandis stap voor stap deze verlichtingspunten door nieuwe technologische toepassingen.

Doelenstraat

De Doelenstraat in het centrum van Geel kreeg als eerste straat nieuwe verlichting. Met de nieuwe LED-verlichting kunnen bovendien alle lampen ook ’s nachts blijven branden, zij het gedimd. Vroeger werden vier van de zeven lampen tussen 23u en 5u gedoofd. De nieuwe technologie die blijft branden zorgt voor een gelijkmatige spreiding van het licht en tegelijk een bijkomende daling van het vermogen met 50%. In totaal is er dus een vermogensdaling met maar liefst 80%. De volgende straat die aan de beurt komt is de nieuwe verkaveling in Gansakker. In de loop van januari worden er 26 LED-toestellen geplaatst.

Planmatige aanpak

Deze primeurprojecten zijn een voorbode van een ruimere toepassing van de LED-technologie. Rekening houdend met het meerjarenplan van de stad en het actieplan voor duurzaam beleid, komen in de loop van de volgende jaren ook andere straten aan bod. Per deelruimte kunnen andere keuzes gemaakt worden op basis van verschillende criteria zoals rationeel energiegebruik, sociale veiligheid, lichthinder e.d. Dit laat een gericht beheer en planmatige aanpak toe.

foto