naar inhoud

Straatverlichting dooft een uurtje vroeger

DSCN1907 Izegem_Infrax_Kempen2020.JPG
Het is ’s avonds een uurtje vroeger donker op straat. Onze gemeente gaf EANDIS de opdracht de openbare verlichting een uur vroeger te doven. Dit levert niet enkel een kostenbesparing op, maar ook het milieu vaart er wel bij.

Eandis is momenteel bezig met het aanpassen van onze openbare verlichting, waardoor de lichten ’s avonds een uur vroeger doven. Concreet betekent dit dat de lichten uitgaan om 22.00 in plaats van om 23.00 uur.

Door de lichten een uurtje vroeger te doven, bespaart onze gemeente jaarlijks 25 378 kWh per jaar aan elektriciteit, wat op basis van het huidige tarief, neerkomt op een winst van 4 314 euro per jaar. Maar minstens even belangrijk is dat deze maatregel een CO2-besparing oplevert van 5,9 ton per jaar.

Onze gemeente ondertekende het Burgemeesterconvenant. Hiermee engageert het gemeentebestuur zich om tegen 2020 20 % minder CO2-uitstoot realiseren door minder energie te verbruiken en sterker in te zetten op hernieuwbare energie. De straatverlichting een uur vroeger doven is één van de maatregelen die bijdraagt tot een daling van de CO2-uitstoot.

foto