naar inhoud

Geel zet eerste spadesteek in volkstuintjes

Volkstuintjes_Copyright Dan Roizer unsplash.jpg
Het heeft heel wat voeten in de aarde gehad, maar Geel heeft sinds kort een perceel met volkstuintjes.
Het stuk grond van 60 are tussen de velden in Brukel biedt plaats aan 31 tuintjes, elk voorzien van een
bergplaats.

In een volkstuin krijgen gezinnen ruimte om zelf bloemen, groenten en fruit te kweken. Volkstuinen zijn bovendien een ontmoetingsplaats voor verschillende generaties en culturen. Een volkstuin is een particuliere tuin die niet bij de eigen woning ligt. Volkstuinen zijn er in vele soorten en maten: van traditionele moestuinen waar groenten en eventueel fruit en kruiden op verbouwd worden, tot siertuinen met bijvoorbeeld bloemen, heesters, een gazon en bomen. Volkstuinen liggen meestal met enkele tientallen verzameld in een volkstuincomplex of volkstuinpark. De volkstuinders vormen vaak een tuinvereniging. De volkstuinders in een vereniging beheren en onderhouden behalve hun eigen tuin ook het algemeen groen van het tuinpark. In de tuinvereniging gelden regels en afspraken die zijn vastgelegd in statuten en reglementen.

je oogst wat je zaait

In Geel kwam het initiatief voor de volkstuintjes van de vereniging Lobelia Volkstuinen. Die vzw bestaat in onze stad al meer dan 70 jaar. Al bijna even lang ijvert ze voor de inrichting van volkstuintjes. Het stadsbestuur heeft zelf geen geschikte eigendommen en een vorige poging om volkstuintjes in te richten, strandde op een nee van de grondeigenaar. Daarop kon het stadsbestuur echter een gebruiksovereenkomst met IOK afsluiten over een perceel in het binnengebied achter het nieuwe veiligheidshuis. Dat biedt nu plaats aan 31 tuintjes. Elk van de tuintjes is 130 m² groot en voorzien van een bergplaats. Tussen de tuintjes en de draadafsluiting van de omliggende akkers ligt een groene buffer van 3 m. Die is deels ingericht als bijenweide, om voor bestuivers te zorgen. Lobelia heeft zich geëngageerd om de inrichting van de volkstuintjes op zich te nemen, met de hulp van het stadsbestuur. Op die manier wil de stad gezinnen zonder tuin of met een kleine tuin de kans geven om een stuk grond te bewerken en daar ook de vruchten van te plukken. Omdat het stadsbestuur ook graag patiënten van het OPZ en het dagcentrum in het project betrekt, zijn twee perceeltjes voorbehouden voor het OPZ en Sociaal Huis.

op zoek naar definitieve locatie

Omdat het stuk grond met de volkstuintjes in woonuitbreidingsgebied ligt, geldt de overeenkomst met IOK voor vijf jaar. Nadien is de overeenkomst jaarlijks verlengbaar voor telkens een jaar. Dit geeft het bestuur ruimte om het volkstuinproject op te starten en tegelijkertijd op zoek te gaan naar een definitieve locatie. Momenteel zijn alle perceeltjes ingenomen en zijn de eerste pachters de handen al aan het vuil maken. Heb je zelf ook interesse om een tuintje te pachten, dan kan je je inschrijven op een wachtlijst via TuinHier Geel vzw, 014 59 46 91 of willypouillon@proximus.be.

Meer info?

infocel technische diensten

014 56 62 50

infocel.td@geel.be

Foto © Dan Roizer

foto