naar inhoud

Lichtaartseweg krijgt veilige fietspaden

logo_fietspad_1548639b.jpg
Nog voor de zomervakantie starten wegenwerken aan Lichtaartseweg. De aanleiding is de bouw van
nieuwe pompstations en persleidingen door Aquafin. Van de werken wordt dankbaar gebruik gemaakt
om bijkomende woningen op de riolering aan te sluiten maar ook om Lichtaartseweg te voorzien van
afgescheiden fietspaden en om het gevaarlijke kruispunt met Roerdompstraat aan te pakken.

Met de combinatie van de werken probeert het stadsbestuur de hinder voor het verkeer te beperken. Intens overleg met de verschillende partners moet ervoor zorgen dat alle werkzaamheden elkaar zo goed mogelijk opvolgen.

betere waterhuishouding

Aquafin gaat als eerste van start. Om de capaciteit van de bestaande riolering te verhogen worden nieuwe pompstations en persleidingen gebouwd vanaf het kanaal in Sint-Jozef-Olen richting Lichtaart. Tijdens deze werken wordt de persleiding onder het kanaal geboord. Daarnaast zorgt Aquafin dat de toekomstige riolering van de wijk Heibloem in Olen kan worden aangesloten. Via Oudebrugweg, Lichtaartseweg en het nieuwe pompstation wordt het afvalwater zo tot bij het zuiveringsstation in Lichtaart gebracht. De stad sluit op haar beurt de woningen van Oudebrugweg en Lichtaartseweg aan op de riolering. De regenwaterafvoer gebeurt via open grachten.

veilige fietspaden langs Lichtaartseweg

Tot op heden moet Lichtaartseweg het stellen met een slecht betonnen fietspad langs één kant van de weg. Daar komt na de werken verandering in. Bij de herinrichting wordt een fietspad van 1,75 meter breed aangelegd en dit langs twee kanten van de rijbaan. De betonnen rijbaan wordt gerenoveerd. Het fietspad krijgt bovendien een betere en veilige verlichting en wordt afgescheiden van de rijweg door een berm. Geel voert de werken uit vanaf het kanaal tot aan de grens met Kasterlee. Deze gemeente heeft reeds toegezegd het fietspad op hun grondgebied verder aan te leggen. Zowel het woon-werkverkeer als het recreatieve fietsverkeer zal binnenkort dus veilig langs Lichtaartseweg kunnen fietsen.

gevaarlijk kruispunt met Roerdompstraat aangepakt

Het kruispunt Lichtaartseweg-Roerdompstraat is gekend als gevaarlijk omwille van de slechte zichtbaarheid. Er gebeuren jammer genoeg regelmatig ongevallen. Tijdens de werken worden extra bomen aangeplant en een middengeleider voorzien om het overzicht over het kruispunt te verbeteren. Ook op het kruispunt met Oudebrugweg worden verkeersremmende en andere veiligheidsmaatregelen genomen. Er komt ook een bushalte met schuilhuisje. Ten slotte voorziet de Dienst der Scheepvaart in een nieuw beschermend wegdek voor de brug over het kanaal. Deze werken zullen aansluitend aan de weg- en rioleringswerken uitgevoerd worden.

meer dan een jaar werken

De werken starten nog voor de zomervakantie en zullen omwille van de opeenvolging iets meer dan een jaar duren. Het totale kostenplaatje van 2,6 miljoen euro is slechts voor een gedeelte voor rekening van het lokaal bestuur. Voor de riolering kan de stad immers rekenen op subsidies van de Vlaamse Milieu Maatschappij en de tussenkomst van Aquafin. Zowel de provincie Antwerpen als het Vlaams Gewest dragen bij aan de kosten voor de veiligheidsmaatregelen en de aanleg van het fietspad. Tijdens de werken zal Lichtaartseweg steeds afgesloten zijn voor doorgaand verkeer. Er wordt een omleiding voorzien langs Herentals en de nieuwe Noord-Zuidverbinding.

Meer info?

infocel technische diensten

014 56 62 50

infocel.td@geel.be

foto