naar inhoud

Zuinige openbare verlichting draagt bij aan duurzame stad

energiezuinige ov kempen2020.jpg
Zuinig en duurzaam, het loopt als een rode draad door het meerjarenplan van het lokaal bestuur. Openbare verlichting is traditioneel één van de grootste elektriciteitsverbruikers en neemt in de meeste gemeenten een flink stuk van het budget voor zijn rekening. Samen met Eandis werkte het bestuur een lang termijn actieplan uit.

Straatlampen zijn echte energievreters maar met enkele zorgvuldig gekozen maatregelen kan je al heel wat besparen. Het spreekt voor zich dat de stad bij nieuwe projecten resoluut kiest voor energiezuinige verlichting. Zo werden Baantveld en Pas vorig jaar al uitgerust met nieuwe technologie waarbij het licht ook kan gedimd worden. Doelenstraat en de nieuwe verkaveling in Gansakker kregen eind 2014 ledverlichting. Deze toepassingen leveren een besparing van 30% op.

Quickscan voor slimme investeringen

De tweede stap was de uitvoering van een quickscan. Dit onderzoek gaf aan dat 203 Geelse verlichtingstoestellen zodanig veel verbruikten of verouderd waren dat ze beter vervangen konden worden. Uiteraard vergde dit ook een investering maar met een terugverdientijd van 4,5 jaar was de keuze snel gemaakt. In januari 2015 werd de vervanging doorgevoerd. Vanaf 2020, na de terugverdientijd, betekent dit een jaarlijkse besparing van ongeveer 15 000 euro.

Aangepast brandregime

Intussen nam het college van burgemeester en schepenen ook de beslissing om vanaf 1 juli 2015 het brandregime van de openbare verlichting aan te passen. Straatverlichting met armaturen die gedimd kunnen worden, zullen van 22u ’s avonds tot 6u ’s morgens voor 50% gedimd worden. De lichtintensiteit verandert dan zeer langzaam zodat dit door het menselijk oog bijna niet waargenomen wordt. Bovendien blijft de straat egaal verlicht. Bij de klassieke armaturen wordt een onderscheid gemaakt tussen nacht- en avondlampen. Nachtlampen branden de hele nacht en staan opgesteld in de omgeving van kruispunten en bochten. Op rechte stukken weg staan afwisselend nacht- en avondlampen. De avondlampen worden vanaf 1 juli van 22u tot 6u volledig gedoofd.

In vergelijking met de huidige situatie (gedimd of gedoofd van 23u tot 5u) levert dit 10% extra besparing op. Onderzoek heeft uitgewezen dat er geen probleem is wat de veiligheid betreft. ’s Nachts ligt de verkeersintensiteit beduidend lager en is er minder behoefte aan hoge lichtniveaus. De maatregel zorgt ook voor minder CO² uitstoot en lagere onderhoudskosten.

Meer info?

infocel technische diensten

014 56 62 50

infocel.td@geel.be

 

 

 

 

foto