naar inhoud

Mobiel met minder CO2

groene fiets kempen2020.jpg
Begin 2014 ondertekende onze gemeente het
Burgemeestersconvenant. Door deelname aan dit Europees initiatief engageert het gemeentebestuur zich om 20% CO2 te besparen tegen 2020. Om dit te realiseren is de gemeente bezig met de opmaak van een energie- en klimaatactieplan. We bouwen verder op lopende initiatieven en ontwikkelen tegelijk nieuwe acties naar kandidaat-bouwers, in samenwerking met onze zelfstandige ondernemers en de landbouwsector, rond energie-armoede, enz.

Ook mobiliteit krijgt topprioriteit. Op basis van het mobiliteitsplan werken we op een doordachte en toekomstgerichte manier verder aan een verkeersveilig Merksplas. We geven het fietsbeleid verder vorm en werken sensibiliseringsacties uit naar ons eigen personeel en de ganse bevolking.

Het gemeentebestuur en OCMW moedigden gedurende de maand juni hun personeel aan om zoveel mogelijk naar het werk te fietsen. Fietsen naar het werk is de makkelijkste manier om gezond bewegen in je dagelijkse activiteiten in te passen en de gemiddelde woon-werkafstand van gemeente- en OCMW-personeel is ook een ideale afstand om de fiets te gebruiken. Op het slotevenement begin september werden de winnaars geloot uit de 72 personeelsleden die deelnamen aan de actie. Liesbet De Houwer, Marie-Louise Van Dooren en Ria Lauwerysen wonnen elk een mand vol FairTrade-lekkernijen! De andere deelnemers werden getrakteerd op een lekkere peer en wonnen een beter uithoudingsvermogen, een gezond gewicht en heleboel sociale contacten dankzij hun fietsritten.

Tegelijkertijd nam de werkgroep Duurzame Ontwikkeling van de Strafinrichting Merksplas het initiatief om ook een fietsactie te organiseren. Deze werkgroep bestaat uit vrijwilligers van het bewakend kader, de psychosociale dienst en het administratief kader. Met deze eendagsactie wilden zij de collega’s die dagelijks met de fiets komen eens extra in de bloemetjes zetten. Tegelijkertijd wilde de werkgroep collega’s die steeds met de wagen komen ervan overtuigen om eens een keertje de fiets te nemen. Zo konden zij ervaren dat dit geen onoverkomelijke opdracht is! Vanaf 5 uur werd het fietsend personeel dat de vroege shift had, ontvangen aan de fietsenstalling met een lekkere tas biokoffie en een pakketje met allerlei fietsartikelen en gezond snoepgoed.

De werkgroep Duurzame Ontwikkeling blikt tevreden terug op deze actie. Zij zijn zeker geslaagd in hun opzet, want de fietsenstalling op de Stw. op Wortel heeft nooit daarvoor zo vol gestaan!

foto