naar inhoud

Kamp C

Kamp C.jpg

Kamp C zit als Vlaams steunpunt Duurzaam Bouwen en als Cleantech-anntenne voor de bouwsector mee in de werkgroepen rond o.a. het burgemeestersconvenant. Hier geven we begeleiding aan gemeentes samen met IOK, de dienst milieu en natuur van de provincie Antwerpen, Vito, Eandis en Infrax. Kamp C denkt mee over mogelijke ingrepen binnen de gemeenten om de engagementen binnen 20-20-20 te halen. Daarnaast steunen en promoten we het Project Klimaatneutrale organisatie (DMN provincie Antwerpen). Tot slot geven onze adviseurs ter plaatse ondersteuning aan gemeentelijke projecten in de vorm van bouw- of algemeen advies.

Meer info: www.kampc.be

foto