naar inhoud

“Mol en Balen blijven ijveren voor snelle realisatie fietspaden langs N136”

size_340_255_240150.jpg
De gemeentebesturen van Mol en Balen blijven ijveren voor een snelle realisatie van vrijliggende fietspaden langs de N136 Postelweg/ Postelsesteenweg van het rondpunt aan de Soef (Balen) tot het kruispunt met Sunparks (Mol). Enkele eigenaars gaan jammer genoeg niet akkoord met de vrijwillige verkoop van een stukje van hun perceel. Hierdoor moet verplicht de procedure voor een gerechtelijke onteigening gevolgd worden. Dit neemt veel tijd in beslag, waarbij de hogere overheid deze procedure moet voeren.

Tijdens de publiekspresentatie van het project begin 2012 hoopten de gemeentebesturen Mol en Balen nog om de werken in 2015 te kunnen aanvatten. Dit zit er jammer genoeg niet meer in.

De overgrote meerderheid van de eigenaars langs deze drukke gewestweg kon zich vinden in het financiële voorstel om een stukje van hun perceel te verkopen. Deze stukjes grond zijn nodig voor het aanleggen van veilige vrijliggende fietspaden langs deze gewestweg.

Enkelingen weigeren

Enkele eigenaars blijven evenwel weigeren, waardoor de procedure voor gerechtelijke onteigeningen moet gevolgd worden. Het is de hogere overheid die deze juridische procedure voert. De gemeentebesturen dringen er bij de verantwoordelijke diensten op aan om hier snel werk van te maken. Concreet gaat het om negen onteigeningsdossiers.

Fietspaden absoluut nodig

Vrijliggende fietspaden langs deze gewestweg zijn absoluut nodig om de veiligheid van fietsers te verhogen. Beide gemeentebesturen betreuren dan ook ten zeerste dat de snelle procedure van de minnelijke verkoop niet tot het gewenste eindresultaat heeft geleid. Veilige fietspaden langs deze gewestweg komen in de eerste plaats de bewoners zelf ten goede.

De voortgang van het dossier hangt volledig af van de onteigeningsprocedure. Het heeft dan ook weinig zin om een nieuwe timing aan te kondigen. 

Meer info: dienst openbare werken Mol, 014 33 08 22, openbarewerken.admin@gemeentemol.be

foto