naar inhoud

Provincie brengt Antwerpse fietsers in kaart

Fietsbarometer laakdal Kempen2020.png

Provincie Antwerpen selecteerde Laakdal als testgemeente

De Provinciale Fietsbarometer moet het fietsverkeer in de provincie Antwerpen in kaart brengen en een objectieve kijk geven op het gebruik van fietsroutes. Laakdal werd uitgekozen als testgemeente. Provincie Antwerpen wil met de fietsbarometer het lokale fietsbeleid ondersteunen en haar eigen bovenlokale beleid evalueren en sturen.

Fietsverkeer tellen

Luk Lemmens, gedeputeerde voor Mobiliteit, overhandigde symbolisch 1 van de 70 telapparaten aan schepen Frank Sels. Als testgemeente kan Laakdal gratis gebruik maken van dit telapparaat waarmee onze gemeente zich engageert om elk jaar op 3 strategische locaties en gedurende 2 weken het fietsverkeer te tellen. De resterende 46 weken van het jaar zal het apparaat vrij gebruikt worden voor tellingen op andere locaties. Dat hoeven trouwens niet alleen fietsroutes te zijn. Het apparaat is ook geschikt voor het tellen van gemotoriseerd verkeer.

De Provinciale Fietsbarometer registreert de cijfers uit alle tijdelijke tellingen en voegt ze toe aan permanente tellingen. Op 15 vaste locaties in onze provincie vind je binnenkort glasvezellussen die 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 het aantal passerende fietsers tellen.

De Provinciale Fietsbarometer vergelijkt, interpreteert en analyseert de combinatie van de permanente en tijdelijke tellingen. Binnen een jaar zullen de eerste resultaten van de Provinciale Fietsbarometer bekend zijn. De provincie Antwerpen is de eerste regio in Europa die op een objectieve en gestructureerde manier informatie over fietsers verzamelt.

 

foto