naar inhoud

Gemeentebestuur tekent Convenant Kernversterking

kernversterking mol Kempen2020.jpg

De gemeenteraad heeft op maandag 23 november de ondertekening goedgekeurd van het Convenant Kernversterking van UNIZO. Hiermee engageert het gemeentebestuur zich om een kernversterkend beleid te voeren. Ze erkent daarbij de belangrijke rol van de handel als essentieel onderdeel van de leefbaarheid van de kern in de gemeente.

Kernen van steden en gemeenten zijn een broeinest van leven, van diverse functies zoals wonen, werken, winkelen en ontspanning, waarbij handelskernen het socio-economische hart vormen van steden en gemeenten. Detailhandel en vooral concentraties ervan, bepalen mee het beeld en de levendigheid van een kern.

Hoewel kernversterking als beleidsprioriteit is ingeschreven in het Vlaams Regeerakkoord, wordt het tegelijk ondergraven door grootschalige shoppingcentra, maar vooral door shoppingcentra buiten het Centrum.

Convenant Kernversterking

UNIZO doet een oproep naar alle steden en gemeenten om een convenant te ondertekenen voor een wederzijds engagement. Met het ondertekenen van het Convenant Kernversterkingen willen het gemeentebestuur en UNIZO samen streven naar een behoud en versterking van de bestaande kern, met plaats voor zowel kleinschalige als grootschalige detailhandel, zowel voor zelfstandige ondernemers als internationale ketenwinkels.

Meer info: dienst lokale economie, 014 33 08 98, lokale.economie@gemeentemol.be

 

foto