naar inhoud

Zwembad bespaart energie door nieuwe warmtekrachtkoppeling

zwembad Geel Kempen2020.PNG

In september 2015 plaatste de stad een warmtekrachtkoppeling (WKK) in het zwembad. De WKK wekt uit aardgas zowel warmte als elektriciteit op en maakt hierdoor zeer efficiënt gebruik van de brandstof. Dit past in het energie-actieplan van de stad. Hiermee wil Geel het energieverbruik in de stedelijke gebouwen verminderen en ook de uitstoot van koolstofdioxide (CO2) zo veel mogelijk te beperken.

Laatstejaarsstudenten Energietechnieken van de Thomas More hogeschool voerden een energiescreening uit in het stedelijk zwembad. Zij onderzochten verschillende mogelijkheden om energie op te wekken. Uit de analyse bleek de installatie van een WKK de beste oplossing. In dit specifiek geval bleken zonnepanelen en warmtepomp minder efficiënt te zijn. Een jaar eerder isoleerde de stad op advies van diezelfde studenten de buitenglijbaan om energieverlies te beperken.

Omdat de installatie van een WKK in eerste instantie het gasverbruik van een gebouw verhoogt, nam de stad bijkomende, energie- en CO2-besparende maatregelen. De isolatie van het kraanwerk, de plaatsing van moderne pompen die hun vermogen automatisch aan de behoefte aanpassen en de vervanging van de cv-ketels door modernere ketels compenseren voor dat meerverbruik.

Terugverdientijd WKK

De kostprijs van het project bedroeg 232.518 euro. Hierin Deze investering levert jaarlijks een besparing van 32.000 euro op. Op ongeveer 7,5 jaar zal de stad de investering volledig terugverdienen terwijl de levensduur van een WKK ongeveer 15 jaar bedraagt.

Resultaten

Het zwembad wekt momenteel 46 % van zijn elektriciteitsgebruik zelf op m.b.v. de WKK. Die stroom moet niet via het net aangekocht worden en brengt bovendien op in de vorm van WKK-certificaten.

Rekening houdende met de buitentemperatuur daalde het gasverbruik t.o.v. het referentiejaar 2011 lichtjes van 1.945 MWh naar 1.879 MWh. Dat stemt overeen met een besparing van 13 ton CO2.

In dezelfde periode daalde het elektriciteitsgebruik van 1.174 MWh naar 881 MWh, wat overeenstemt met een besparing van 84 ton CO2.

Duurzaam energiebeleid door investeringen

De stad investeerde ook het voorbije jaar in haar gebouwen om het energieverbruik te verminderen en ook de uitstoot van CO2 te beperken. Zo leverde de renovatie van de stookplaats van jeugdcentrum De Bogaard een energiebesparing van 60% op.

In november 2014 mocht Geel dan ook de ACE for Energy award in ontvangst nemen. Geel viel op door enkele acties uit het energie-actieplan zoals de isolatie van de buitenglijbaan van het zwembad. Sinds 2011 kent het totale energieverbruik van de stedelijke gebouwen een daling. Ook in de toekomst blijft de stad investeren. In het zwembad wordt binnenkort de verlichting bekeken en aangepast. Door verlichting met hogere efficiëntie en betere kwaliteit te plaatsen, vermindert het verbruik. Het stadhuis en de muziekacademie kregen een energiezuinige stookketel.

foto