naar inhoud

Geel wil trage wegen beter toegankelijk maken

Trage wegen_Copyright Jens Lelie.jpg
Je vindt ze overal: op het platteland, in een dorpskern of verkaveling, zelfs in het midden van het centrum.
De ‘Postpaddekes’ en de Nonnengang zijn misschien wel de meest bekende ‘trage wegen’ in Geel. Op
het grondgebied van Geel zijn nog heel wat minder gekende buurtweggetjes. Samen met het Regionaal
Landschap Kleine en Grote Nete wil Geel alle trage wegen inventariseren om deze in een latere fase te
verbeteren of beter toegankelijk te maken.

Trage wegen zijn weggetjes, paden of verbindingen die in de eerste plaats bedoeld zijn voor wandelaars en fietsers. Deze fiets- en wandelwegen zijn vaak onbekend waardoor ze weinig gebruikt worden. Veel trage wegen zijn de afgelopen jaren verdwenen. Stad Geel wil samen met Regionaal landschap Kleine en grote Nete tot een herwaarderingsplan van trage wegen komen.

Vele voordelen

Trage wegen worden heel vaak gebruikt voor een fietstocht op zondag, een ommetje met de hond of een avontuurlijke mountainbiketour. Bijna alle trage wegen hebben historische roots. Ze zijn vaak levend erfgoed waarover heel wat anekdotes en legendes bestaan. Voorbeeld Trage wegen zijn ook veilige verbindingen voor zachte weggebruikers. Trage wegen bieden, zeker voor korte afstanden, een alternatieve en verkeersveilige route voor bijvoorbeeld schoolgaande kinderen. Reden genoeg dus om de Geelse trage wegen te verbeteren.

Inventarisatie

Een logische eerste stap bij het herwaarderen van trage wegen is het in kaart brengen van wat er is, en in welke toestand. De zogenaamde inventarisatie van alle mogelijke trage wegen en paden. Het project zoekt hiervoor vrijwilligers die op pad willen gaan. Mensen uit de buurt kennen de paadjes vaak het beste. Het grondgebied van Geel wordt opgedeeld in deelgebieden. In eerste instantie zullen het centrum, het gebied Punt-Larum en ten zuiden van het Albertkanaal in Zammel-Oosterlo-Stelen aangepakt worden.

Verbeteren en toegankelijk maken

De volgende stap is om tot een herwaarderingsplan te komen om in de toekomst een aantal trage wegen te verbeteren of beter toegankelijk te maken. Bij het opmaken van dit herwaarderingsplan is het belangrijk om te weten wat er leeft bij de mensen. Stad Geel wil binnen het project maximaal overleggen met alle betrokkenen. Om het bestaan van de wegen te verzekeren wil Geel ook peters of meters inschakelen. Deze peters of meters zijn mensen uit de buurt die als eerste problemen zoals zwerfvuil of onderbrekingen opmerken en deze kunnen melden.

Help mee trage wegen in kaart te brengen!

Heb je zin om bij jouw in de buurt aan de slag te gaan? Ken je mooie paadjes waarlangs je opnieuw zou willen wandelen of fietsen? Neem contact op met Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete vzw (014 85 25 14 of hanne.govaers@rlkgn.be).

Foto © Jens Lelie

 

foto