naar inhoud

Extra verkeerstoezicht in de buurt van scholen

Veilige schoolomgeving Kempen2020.png
Net als de voorgaande jaren houdt de politie extra verkeerstoezicht in de schoolbuurten, langs
grote invalswegen en op drukke kruispunten in de zone Geel- Laakdal - Meerhout. Buiten het gewone
toezicht door de wijkagenten zal het extra toezicht gespreid worden over alle scholen in de
hele zone en dit gedurende het hele schooljaar.

Door extra politiemensen in te zetten voor verkeerstoezicht, wil de politiezone de verkeersveiligheid van de schoolgaande kinderen verhogen. Er zal zowel preventief als repressief worden opgetreden. Dit toezicht kadert in de actie ‘Veilige schoolomgeving’.

Ieders verantwoordelijkheid

Een veilige schoolomgeving is niet alleen een zaak van de politie. De inspanning en aandacht van (groot)ouders, kinderen, jongeren en de scholen is hierbij ook onontbeerlijk. De aandachtspunten bij dit toezicht zijn te snel rijden, correct parkeren, gordeldracht, het juist gebruik van kinderzitjes en het rijgedrag van fietsers. In de donkere maanden is het bovendien extra belangrijk om je goed zichtbaar in het verkeer te begeven, door bijvoorbeeld een fluo-vestje te dragen en goede fietsverlichting te hebben.

foto