naar inhoud

Burgemeester aan het woord

Geel (jpg)

Als burgemeester ben ik ervan overtuigd dat lokale besturen een wezenlijke bijdrage kunnen leveren om de huidige klimaatverandering tegen te gaan. Hierbij moeten we niet enkel kijken naar onze burgers maar vooral zelf het goede voorbeeld geven. In 2014 voeren we actie om ons personeel bewust te maken van de noodzaak van energiebesparing. We zijn van plan zolang op de nagel te kloppen tot iedereen ervan doordrongen is.

We ondernemen ook concrete acties. Zo werden onlangs windturbines geplaatst ter hoogte van het Albertkanaal en dit voorjaar wordt de glijbaan van ons stedelijk zwembad geïsoleerd, wat vrij uniek is. Bij renovaties of vervangingen van toestellen houden we rekening met een laag energieverbruik. We hebben elektrische voertuigen aangekocht en moedigen ons personeel aan zoveel mogelijk de fiets te nemen. Onze inwoners ondersteunen we onder andere door deel te nemen aan groepsaankopen. Dit biedt een antwoord op de stijgende energieprijzen die bij veel sociaal zwakke gezinnen leidt tot energiearmoede.

Vera Celis

burgemeester van Geel

foto