naar inhoud

Kempense windmolens leveren energie voor 23% van de Kempense gezinnen

kaart_windturbines.jpg
Na realisatie van alle vergunde windturbines, zelfs voor 44%, van de Kempense gezinnen.

Inzetten op hernieuwbare energie is belangrijk om de CO2-uitstoot tegen 2020 met 20% te reduceren. In de Kempen zijn er de laatste jaren heel wat initiatieven genomen op vlak van windenergie. Naar aanleiding van het event Kempen2020 maakte IOK een inventaris van de aanwezige en toekomstige windturbines in de 29 Kempense gemeenten. In totaal staan er momenteel 41 windturbines in de Kempen en zijn bijkomend 24 windturbines vergund. Het aantal windturbines in de Kempen is sinds 2011 verdubbeld en zal na de realisatie van alle vergunde turbines zelfs meer dan verdrievoudigen.

Maar ook daar stopt het verhaal niet, momenteel gebeurt er nog onderzoek voor een kleine 30-tal bijkomende windturbines op het Kempense grondgebied. Bij het inplanten van windturbines blijft een oordeelkundige plaatsing met minimale hinder voor mens en omgeving prioritair. Het creëren van een maatschappelijk draagvlak is daarbij een basisvereiste. De recente kapitaalronde van Campina Energie illustreert dat mensen echt geloven in deze duurzame energie.

Windenergie goed voor een daling van 2,5% CO2-uitstoot in de Kempen

De 41 gerealiseerde windturbines zorgen voor een jaarlijkse daling van de CO2-productie met 37.000 ton. De 24 bijkomende, vergunde windturbines zullen bijkomend voor meer dan 29.000 ton jaarlijkse CO2-reductie zorgen.

De 65 gerealiseerde en vergunde windturbines in de Kempen zorgen samen voor een CO2-reductie die overeenkomt met de CO2-uitstoot van alle sector-activiteiten op het grondgebied van de gemeenten Vorselaar en Meerhout samen of 2.5% van de totale CO2-uitstoot in de Kempen.

De nieuwste windturbines leveren steeds meer vermogen op. In 2011 bedroeg het gemiddelde vermogen van een windturbine 1,5 MW. Bij de nieuwste windturbines is dat meestal 3,5 MW.

foto