naar inhoud

Burgemeester aan het woord

Herenthout (jpg)

Het gemeentebestuur wil volop inzetten op zowel Kempen2020 als Klimaatneutrale organisatie 2020. De gemeente is van mening dat deze projecten complementair zijn. Door het gemeentelijk patrimonium CO2-neutraal te maken, geven we het goede voorbeeld en kunnen we de burgers gemakkelijker overtuigen om ook energiebesparende maatregelen te treffen. De gemeente kan niet enkel een voorbeeld zijn voor haar burgers, maar dankzij haar ervaring, haar kennis doorgeven.

De gemeente heeft het Burgemeestersconvenant, net als Klimaatneutrale organisatie 2020 als aparte actie opgenomen in de meerjarenplanning, met daaraan jaarlijks het nodige budget gekoppeld. Daarnaast werd er een extra actie toegevoegd voor energiebesparende maatregelen, waarbij de gemeente wil beklemtonen dat ze bij de jaarlijkse investeringen of bij noodzakelijke aanpassingen/vervangingen in de gemeentelijke gebouwen, steeds ruimte zal vrijmaken voor energiebesparende maatregelen. Op deze manier loopt energiebesparing en het beperken van de CO2-uitstoot als een rode draad door de meerjarenplanning.

De huishoudens worden gestimuleerd om energiezuinig te wonen en zich te verplaatsen. Dit doet de gemeente door acties zoals de samenaankopen energiebesparende maatregelen van IOK, de Energie Infotoer, deelname aan Met Belgerinkel naar de Winkel, Mijn Korte Ritten ...

Ook naar bedrijven toe, zijn er mogelijkheden. Via een samenwerking met de nieuwe UNIZO-afdeling in Herenthout en eventueel een uitbreiding of bijkomende ondersteuning van de GROS-raad, waar duurzame producten worden gepromoot.

Roger Gabriëls

burgemeester van Herenthout

foto