naar inhoud

Burgemeester aan het woord

Laakdal (jpg)

Om de klimaatverandering tegen te gaan, is nu actie nodig! Gemeente Laakdal geeft het goede voorbeeld en doet inspanningen om de CO2-uitstoot van haar gemeentelijke diensten te verlagen en hernieuwbare energie efficiënt in te zetten. Wat we als gemeente juist doen kan je vinden onder Laakdal geeft het goede voorbeeld .

De gemeente Laakdal probeert haar inwoners reeds enkele jaren maximaal te stimuleren om energiebesparende maatregelen uit te voeren. Getuige hiervan het uitgebreide premiereglement voor duurzaam (ver)bouwen en wonen en de jaarlijkse infoavonden rond verscheidene energiethema’s. De gemeente bekijkt momenteel nog welke synergiën er met het OCMW mogelijk zijn. Zeker op het vlak van energiezuinig wonen en huisvestiging zijn er hier nog een aantal uitdagingen. In het kader hiervan wordt het gemeentelijke woonloket verder uitgewerkt.

De klimaatverandering aanpakken, kunnen we als gemeentebestuur natuurlijk niet alleen. Via Kempen2020 willen we dan ook onze burgers betrekken om SAMEN de klimaatproblematiek aan te pakken.

Tine Gielis

burgemeester van Laakdal

foto