naar inhoud

Gemeentebestuur kiest voor milieuvriendelijke voertuigen op aardgas

aardgas Kempen2020.jpg

Het gemeentebestuur vervangt drie afgeschreven voertuigen door voertuigen die rijden op aardgas. Het gaat om een kleine lichte bestelwagen, een lichte open vrachtwagen en een lichte gesloten vrachtwagen. Met deze aankoop wil het gemeentebestuur het goede voorbeeld geven en werk maken van duurzame mobiliteit en een milieuvriendelijker klimaat.

Aardgas of CNG (compressed natural gas of aardgas onder druk) is een goed alternatief voor diesel- en benzinewagens. In vergelijking met deze brandstoffen stoot een aardgasvoertuig minder fijn stof en stikstofmonoxide uit. De totale aankoopprijs voor de drie voertuigen bedraagt 91 938 euro.

Meer info: aankoop en aanbestedingen, 014 33 09 39, aankoopdienst@gemeentemol.be

 

foto