naar inhoud

Mol brengt verkeersstromen Centrum in kaart voor toekomstvisie

Centrum verkeersstromen Kempen2020.jpg

Met onbemande camera’s op negen strategisch opgestelde plaatsen liet het gemeentebestuur op donderdag 19 mei de verkeersstromen in en door het Centrum in kaart brengen. Hoeveel auto’s rijden gewoon doorheen het Centrum zonder er te moeten zijn? Welke voertuigen hebben er wel een bestemming? Dit herkomst-bestemmingsonderzoek vormt de noodzakelijke basis om een mobiliteitsvisie uit te werken voor de toekomst. Het gemeentebestuur gaat daarbij voor een vlot bereikbaar, veilig en leefbaar Centrum. “Doorgaand verkeer zo snel en vlot mogelijk door het Centrum laten rijden, verergert het probleem”, zo stellen alle verkeersspecialisten. “Dit zuigt alleen maar extra verkeer aan.”

Een belangrijk onderdeel van het gemeentelijk mobiliteitsplan voor de periode na 2017 omvat de verkeersafwikkeling in en rond het Centrum. De laatste decennia nam het autoverkeer explosief toe, waarbij vele dorpskernen slechts moeizaam het drukke autoverkeer kunnen verwerken. 

Mol heeft een bruisend centrum met talrijke winkels, horeca, scholen, een ziekenhuis, een cultuurcentrum en publieke instellingen. We stellen vast dat vrijwel al deze instellingen groeien: meer leerlingen, meer ziekenhuisbedden, meer bezoekers, meer inwoners,… Dit is allereerst een goede zaak, want dit brengt gezelligheid en leven in een dorpskern. Wel zorgt dit voor de nodige uitdagingen op vlak van parkeren en bereikbaarheid. 

Auto’s verdwijnen niet zomaar

In de wetenschap dat auto’s niet zomaar verdwijnen, wil het gemeentebestuur niet experimenteren met geïsoleerde maatregelen. Voorbeelden in andere steden en gemeenten bewijzen dat dit meestal leidt tot chaos. Wanneer je verkeer verschuift of weghaalt uit één straat, creëer je gegarandeerd problemen in een andere straat. Een objectief onderzoek naar de huidige verkeersstromen – gevolgd door een intern en extern overlegtraject – moet leiden tot een heldere en globale visie op de gewenste verkeersstromen in de toekomst. 

Veilig, leefbaar en vlot bereikbaar

Deze toekomstvisie vertrekt vanuit een veilig, leefbaar en vlot bereikbaar Centrum. Concreet betekent dit dat doorgaand verkeer – auto’s die niet in het Centrum moeten zijn – er ook niet doorrijden. Zij moeten maximaal de bestaande, hiervoor uitgeruste wegen rond het Centrum gebruiken. Wie wel in het Centrum moet zijn, gebruikt daarvoor de ‘toegangspoort’ die het dichtst bij de eindbestemming ligt. Elke toegangspoort biedt daarbij mogelijkheden om langdurig en gratis te parkeren. Wie dichter bij zijn eindbestemming wilt parkeren, krijgt hiervoor de mogelijkheid op betalende centrumparkings. 

Mogelijkheden voor de toekomst?

Doorgaand verkeer weren uit het Centrum kan op verschillende manieren. Enkele mogelijkheden zijn éénrichtingsverkeer, snelheidsbeperkingen, het verbeteren en stimuleren van omleidingswegen, het verkeersluw maken van straten en pleinen,… Bestemmingsverkeer vlot ter plaatse krijgen, is mogelijk met duidelijke toegangspoorten, een sterk netwerk van rand- en centrumparkings, de juiste differentiatie in parkeertarieven,… Uiteraard moeten beide gepaard gaan met het stimuleren van het openbaar vervoer én de (elektrische) fiets. 

Debat openen

Op dit moment maakt het gemeentebestuur nog geen fundamentele keuzes. Wél openen we met dit herkomst-bestemmingsonderzoek het debat. Dit onderzoek levert objectieve cijfers op over het doorgaand verkeer én het bestemmingsverkeer. Aan de hand van dit cameraonderzoek weten we binnenkort hoeveel auto’s via welke invalsweg het Centrum binnenrijden én hoe ze de dorpskern opnieuw verlaten. We weten daarbij welke auto’s gewoon door Mol reden zonder bestemming én welke auto’s effectief in het Centrum een bestemming hadden. 

Intern en extern overlegtraject

Aan de hand van dit onderzoek is het mogelijk om verschillende alternatieve scenario’s uit te tekenen, te berekenen en te analyseren. We gaan met de resultaten aan de slag om via een intern en een extern overlegtraject de beste keuzes te maken voor de komende decennia. Hoe deze overlegtrajecten precies zullen verlopen, leggen we de komende weken vast. De finale keuzes vormen een belangrijk onderdeel van het nieuwe mobiliteitsplan. 

Plaatselijke knelpunten

Deze toekomstvisie kijkt naar de komende decennia. Daarnaast werken we uiteraard ook aan het verbeteren en oplossen van lokale knelpunten. In dat verband overleggen we al geruime tijd met het Agentschap Wegen en Verkeer om de doorstroming op het kruispunt Molderdijk – Zuiderring te verbeteren. Daarbij denken we aan het toevoegen van afslagstroken én een betere afstelling van de verkeerslichten. Vermoedelijk in augustus legt AWV een bijkomende afslagstrook aan uit de richting van Balen naar Lommel. Ook komen er onder het kruispunt tellussen om de werking van de verkeerslichten meer ‘vraaggestuurd’ te laten verlopen. Op een extra afslagstrook vanuit Mol is het nog even wachten. Hiervoor moeten nog bijkomende grondinnames gebeuren van aanpalende percelen. We hopen ook hiervoor samen met AWV op korte termijn de beoogde vooruitgang te boeken.

Meer info: verkeersdienst, 014 33 09 80, verkeersdienst@gemeentemol.be

 

foto