naar inhoud

Ook gunstig advies stedenbouwkundige vergunning windturbines Sibelco

Windturbines Sibelco Kempen2020.jpg

Na het eerdere gunstig advies voor de milieuvergunning geeft het gemeentebestuur ook een positief advies voor de stedenbouwkundige vergunning om drie windturbines te bouwen op de bedrijfssite ‘De Zate’ van Sibelco. Tijdens het openbaar onderzoek liepen er geen bezwaarschriften binnen. Uiteindelijk beslist de Vlaamse overheid over de stedenbouwkundige vergunning.

Ook buurgemeente Dessel heeft voor beide vergunningen een adviesbevoegdheid. Pas wanneer de twee vergunningen afgeleverd zijn, kan de realisatie starten.

Volgens het ingediende aanvraagdossier gaat het om drie windturbines met een tiphoogte van 155 meter. De opgewekte elektriciteit is hoofdzakelijk bedoeld voor de eigen bedrijfssite van Sibelco.

Meer info: dienst ruimtelijke ordening, 014 33 08 30, ro@gemeentemol.be

foto