naar inhoud

Werken school Gompel starten begin augustus

School Gompel Kempen2020.jpg

Begin augustus start aannemer Driesen NV met de uitbreiding en renovatie van de gemeentelijke basisschool in Gompel. De geschatte einddatum van de werken is augustus 2017. In de nieuwbouw voorziet de aannemer een refter, een overdekte speelplaats, toiletten, drie nieuwe klassen, een fietsenstalling en buitenberging. Het bestaande schoolgebouw krijgt een geïsoleerd dak, dubbele beglazing en ruimere traphallen.

Eten en les krijgen in een container behoort in september 2017 officieel tot het verleden voor de leerlingen van de gemeentelijke basisschool in Gompel. Begin augustus start aannemer Driesen NV met de bouw van het nieuwe schoolgebouw en renoveert hij de bestaande gebouwen. Afgelopen jaren kende de basisschool een grote groei in het leerlingenaantal waardoor de bestaande gebouwen over onvoldoende ruimte beschikken. Bovendien voldoen de gebouwen niet meer aan de huidige energienormen. 

Renovatie
Om te voldoen aan deze energienormen plaatst de aannemer tijdens de renovatiewerken ramen met dubbel glas, dakisolatie en een nieuwe dakbedekking. Op het platte dak van de nieuwbouw komen bovendien zonnepanelen die jaarlijks een geschatte opbrengst van 10KW/piek opleveren. De traphallen in de bestaande gebouwen verdwijnen. Eén ervan krijgt een nieuwe plek in de bestaande gebouwen. De andere komt naast het huidige schoolgebouw en vormt samen met de gang de verbinding met de nieuwbouw. 

Nieuwbouw
Een volwaardige refter, drie klaslokalen, toiletten, een overdekte speelplaats, een degelijke fietsenstalling en een buitenberging geven de leerlingen vanaf september 2017 alle comfort. Door de komst van de nieuwe gebouwen zullen de bestaande containers met daarin de eetzaal en een klasje definitief verdwijnen. 

Kostenplaatje
De renovatie en de nieuwbouw worden geraamd op 2.267.781 euro. De Vlaamse overheid-AIGON subsidieert hiervan 1.594.000 euro. Met een investering van 673.781 euro maakt het gemeentebestuur het plaatje rond en biedt de school zo de nodige groeikansen.

Meer info: dienst ruimtelijk beleid, 014 33 08 08, miriam.pauwels@gemeentemol.be

foto