naar inhoud

Burgemeester aan het woord

Merksplas (jpg)

De gemeente Merksplas heeft altijd al iets met energie gehad. Bij de liberalisering van de energiemarkten in 2003 was Merksplas de enige gemeente die nog actief bleef op de energiemarkt en tot vandaag verkoopt het gemeentelijk energiebedrijf, Ebem, gas en elektriciteit in gans Vlaanderen. Naast een eigen productie-eenheid op de voormalige stortplaatsen van IOK, wordt er nu werk gemaakt van de uitbouw van een warmtenetwerk op de site van Merksplas kolonie. De restauratie van kapel en boerderij en de toekomstige nieuwe gevangenis lenen zich perfect om een warmtenet aan te leggen. Dit zou gecombineerd kunnen worden met de productie van biogas op de site van IOK.

Daarnaast blijft de ontwikkeling in de serre zone op Koekhoven een belangrijk aandachtspunt en zullen ook andere doelgroepen en projecten aangespoord worden om de energie- en klimaatdoelstellingen te halen.

Merksplas werd in 2012 uitgeroepen tot duurzaamste gemeente van Vlaanderen. Het zal een uitdaging zijn om deze rol te blijven waarmaken.

Frank Wilrycx

burgemeester van Merksplas

foto