naar inhoud

Burgemeester aan het woord

Mol (jpg)

Met de prominente aanwezigheid van VITO, de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek, op ons grondgebied, zijn energiezuinige technieken voor onze gemeente al lang geen onbekende meer. VITO verricht al jarenlang intensief onderzoek naar de technische mogelijkheden om CO2 te besparen. Wij spelen maar al te graag de ideale gastheer voor deze instelling. Het verheugt ons dan ook enorm dat de oude vervuilende steenkoolcentrale plaats ruimt voor de nieuwe technologiecampus, annex hoofdkantoor, van VITO. Een mooier symbool bestaat niet. Uiteraard nemen we ook graag zelf onze voorbeeldrol op.

Op vlak van hernieuwbare energie isoleerden we de afgelopen jaren tal van oude schoolgebouwen en plaatsten we fotovoltaïsche cellen op het dak van sporthal Den Uyt. Het aanbod van IOK voor goedkope energievriendelijke leningen promoten we intensief via onze communicatiekanalen. Niet voor niets staan we in absolute cijfers aan de kop wat betreft toegekende leningen in de regio.

Om een duidelijk planningskader aan te reiken voor de realisatie van windturbineparken in onze gemeente, werkten we in eigen beheer een windmolenplan uit. We kijken uit naar een volledig onderbouwd projectvoorstel dat in deze plannen past, zodat we aan dit project een gunstig advies kunnen verlenen. Datzelfde geldt voor het geothermieproject van VITO dat van ons een positief advies kreeg. Een recent opmerkelijk project was de aanpassing van de uurschema’s van de openbare verlichting. Zonder te besparen op het comfort van onze inwoners, realiseren we hier ook jaarlijks een mooie besparing die zowel het milieu als onze gemeentekas ten goede komt.

Paul Rotthier

burgemeester van Mol

foto