naar inhoud

Positief advies stedenbouwkundige vergunning fietspaden Postelsesteenweg

Fietspad Postelsesteenweg Kempen2020.jpg

Het gemeentebestuur geeft aan de Vlaamse overheid een positief advies voor de stedenbouwkundige vergunning voor de aanleg van fietspaden langs de Postelsesteenweg. Deze fietspaden komen langs beide zijdes van N136 in Balen en Mol.

De aanvraag voor de stedenbouwkundige vergunning werd begin februari 2016 ingediend door onze buurgemeente Balen. Zij treden op als dossierbeheerder voor beide gemeentes. Vooraleer de Vlaamse overheid zich over de stedenbouwkundige vergunning uitspreekt was het formeel advies van Mol nodig.

Waar fietspaden?

De fietspaden komen langs de Postelsesteenweg (Mol) en Postelweg (Balen) vanaf de Kiezelweg in Rauw tot aan de rotonde van Rijsbergdijk in Balen. Ter hoogte van de Kiezelweg sluiten de fietspaden aan op de bestaande fietsvoorzieningen.

Waarom fietspaden?

De aanleg van vrijliggende fietspaden langs de N136 betekent een enorme verbetering van de verkeersveiligheid van fietsers op deze drukke gewestwegen. Wanneer de stedenbouwkundige vergunning afgeleverd is, zijn we alweer een stap dichter bij de realisatie. De afgelopen jaren werden vrijwel alle grondinnames gedaan om de fietspaden te kunnen aanleggen.

Verdere timing?

Als de procedure voor het aanstellen van de aannemer verloopt zoals voorzien én de laatste grondverwervingen kunnen tijdig worden afgerond, dan start de aanleg van de fietspaden vermoedelijk na de zomer van 2017.

Meer info?

 dienst ruimtelijke ordening, 014 33 08 30, ro@gemeentemol.be

foto