naar inhoud

Burgemeester aan het woord

Oud-Turnhout (jpg)

Oud-Turnhout gaat de uitdaging aan om de CO2-uitstoot op haar grondgebied met 20% te doen dalen tegen 2020. Samen met 28 andere gemeenten ondertekenen we het Europees engagement van het Burgemeestersconvenant.

In het verleden zijn reeds stappen gezet in de goede richting. Zo is het energieverbruik van onze Basisschool Salto drastisch verlaagd door deelname aan Klimaatschool en door het uitvoeren van enkele grote energiebesparende investeringen zoals het plaatsen van PV-panelen en isolerende beglazing.

Verder wordt het personeel voortdurend gesensibiliseerd om zuinig om te gaan met energie. Hieraan wordt in zekere mate ook gevolg gegeven, wat zichtbaar is in de energiefactuur. Sinds een drietal jaar zijn er nog extra PV-panelen geplaatst op het gebouw van de werkplaats.

In het nieuwe beleidsplan zijn sociaal en duurzaam in zowat alle doelstellingen duidelijk aanwezig.

Met het engagement om te werken aan een klimaatneutrale organisatie wil het bestuur een voorbeeld zijn voor de bevolking. We staan voor een grote uitdaging die niet mag gezien worden als een bedreiging. We krijgen de kans om een bijdrage te leveren om de klimaatsveranderingen een halt toe te roepen.

Die uitdaging kunnen we als bestuur niet alleen aan, we hebben daarvoor de medewerking van al onze burgers nodig. De communicatie naar en de participatie van de bevolking zijn dan ook heel belangrijk.

Leo Nys

burgemeester van Oud-Turnhout

foto