naar inhoud

Nieuw gemeentehuis op komst

Nieuw gemeentehuis Lille Kempen2020.PNG
Alle gemeentelijke diensten op één locatie
Waarschijnlijk is het je al ter ore gekomen: er komt een nieuw gemeentehuis in Lille. Alle gemeentelijke diensten, de politie en het OCMW zullen in de toekomst terechtkomen op de site van het huidige gemeentehuis. Hiermee willen we de dienstverlening verbeteren en inspelen op de verplichte integratie van het OCMW in de gemeente in 2019.
 
Voor de bouw van het nieuwe gemeentehuis zijn er verschillende redenen. Zo zitten de meeste loketdiensten zoals de dienst bevolking, stedenbouw en de technische dienst nog steeds in de lokalen van de voormalige jongensschool van Lille. Het gebouw uit 1924 heeft zijn beste tijd gehad.
 

Betere dienstverlening

Eén van de belangrijkste redenen voor de bouw van het nieuwe gemeentehuis is het verbeteren van de dienstverlening. Het OCMW, de jeugd- en de sportdienst zitten nu nog op andere locaties. Door alle diensten te centraliseren willen we het jou als burger makkelijker maken. Je moet je nog maar één keer verplaatsen om alle gemeentelijke diensten te bereiken.
 
Met de centralisatie van alle diensten willen we ook inspelen op de integratie van het OCMW in de gemeente. De Vlaamse regering verplicht alle gemeentes hiertoe in 2019. Door naar dezelfde locatie te verhuizen kunnen het OCMW en de gemeente groeien naar één organisatie. Zo kunnen we een sterk en efficiënt sociaal beleid ontwikkelen dat geïntegreerd is in de hele werking van de gemeente. Door alle diensten te centraliseren op één locatie verlagen we tevens de drempel naar de sociale diensten.
 

De plannen

De werkzaamheden starten begin 2016. Het afgeleefde oude schoolgebouw verdwijnt. Het nieuwe gedeelte van het gemeentehuis, gezet in 1994, blijft behouden. Dit deel, dat je ziet van de straatzijde, wordt geïntegreerd in de nieuwbouw die tussen het huidige gemeentehuis en huis Goetschalckx komt. De politiepost van Lille verhuist naar huis Goetschalckx. De toekomst van de historisch waardevolle dokterswoning wordt hierdoor veiliggesteld.
 
In de Info Lille van eind 2015 worden de plannen van het nieuwe gemeentehuis uitgebreid toegelicht. Voor de bouw van het gemeentehuis doet de gemeente beroep op het architectenteam Esia - Van Meer.
 
Meer info: communicatiedienst- Wim Godschalk- wim.godschalk@lille.be- 014 44 82 32
 
foto