naar inhoud

Rondom Meerhout: 65 Meerhoutenaren praten opnieuw over mobiliteit

Rondom Meerhout Kempen2020.jpg

In november is er al een eerste keer een druk bijgewoond participatiemoment geweest over mobiliteit in Meerhout. Toen kwamen volgende bekommernissen naar boven: minder doorgaand verkeer, veilig verkeer, een leefbaar dorp, de zwakke weggebruiker voorop, beter openbaar vervoer en een doorgedreven gedragsverandering bij alle weggebruikers.

Eind januari was er een vervolgmoment. Uitgangspunt van de avond waren de bekommernissen die eerder geuit zijn. 65 Meerhoutenaren hebben in kleine groepjes gediscussieerd over welke maatregelen hen het beste lijken om het doorgaand verkeer in de dorpskernen te weren. Ze werden hierin bijgestaan door drie verkeersdeskundigen die hun wezen op de voor- en nadelen van hun keuzes.

Nadien kreeg elke deelnemer ook de kans om zich uit te spreken over zijn of haar huidige en gewenste verplaatsingen in Meerhout. Zo weet het gemeentebestuur welke verplaatsingen prioritair zijn vanuit ieder deeldorp.

Volgend participatiemoment na de zomer

Het gemeentebestuur kent nu voldoende de bezorgdheden van de Meerhoutenaren en zal op basis hiervan werk maken van een mobiliteitsplan. Na de zomer wordt iedere Meerhoutenaar opnieuw uitgenodigd voor een volgende bijeenkomst. Het gemeentebestuur zal dan zijn plannen toelichten.

Dit project loopt in samenwerking met participatie-bureau Levuur (gekend van kleine én grote burgerparticipatieve trajecten zoals G1000), het Agentschap Wegen en Verkeer provincie Antwerpen en het departement mobiliteit en openbare werken van de Vlaamse overheid.

Meer info?

Els Vaes, T 014 25 90 62, els.vaes@meerhout.be

foto